Za provedbu projekta „Poticanje energetske učinkovitosti“ISO 50001:2011 ostvarili smo BESPOVRATNA SREDSTVA iz proračuna Republike Hrvatske, odnosno sredstva su dodijeljena od strane Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
Djelatnost

Izvodimo radove iz skupine E građevina


(za građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 5.000.000,00 eura, najmanje 60 zaposlenika, od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete za inženjera gradilišta)


skupine H - izvođenje određenih pojedinih radova na svim skupinama građevina prema
sljedećem popisu pojedinih radova:


- građevinskih konstrukcija (armirano betonske, metalne, drvene i zidane konstrukcije,
njihova sanacija i ojačanje te antikorozijska zaštita s pripremom podloge),


- kolnika i aerodromske piste, (izrada nosive podloge, asfaltni i betonski slojevi,
sanacija nakon iskopa za polaganje vodova, održavanje i sl.),


- radova na distribucijskim sustavima i cjevovodima (radovi na izradi cijevnih vodova:
plinovoda, vodovoda, naftovoda, produktovoda, vodozahvata za vodoopskrbu, sustava za
odvodnju i kanalizaciju i sl.),


- zemljanih radova (iskop, odvoz, premještanje zemlje, nasipavanje, zasipavanje,
zemljani radovi na stijenama kod kojih se koristi eksploziv, rad s pneumatskim strojevima
i sl.),


- elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova (izvođenje instalacija i vodova,
ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sustave, pomoćne uređaje, instalacije i
pripadajuće dijelove elektrotehničke opreme i komunikacijske opreme)